Sieradzkie Centrum Kultury

wysoki kontrast | Wielkość

-A +A
p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Deklaracja dostępności

Sieradzkie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sieradzkiego Centrum Kultury

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-23

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. pochodzą z różnych źródeł, co może spowodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są udostępniane przez serwis zewnętrzny,
 4. strona nie posiada wersji kontrastowej
 5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-02

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 3. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 4. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
 5. Strona posiada wersję kontrastową.
 6. Strona posiada opcję zmiany wielkości czcionki.
 7. Dokumenty publikowane są w formacie PDF, obsługiwanym bezpośrednio w przeglądarce.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Romuald Erenc: adres poczty elektronicznej: info@scksieradz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 677 72 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Teatr Miejski

 • Budynek Teatru znajduje się w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 19.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, które znajdują się na froncie budynku od strony placu przed Teatrem – ul. Dominikańska. Wejście główne do części głównej budynku, w której znajduje się sala widowiskowa i kasa biletowa znajduje się na wprost, po środku. Na prawo od wejścia głównego znajduje się wejście boczne do garderób i części administracyjnej budynku.
 • Wchodząc do budynku nie trzeba pokonywać żadnych schodów ani stopni.
 • Kasa biletowa, sala widowiskowa i garderoby znajdują się na parterze.
 • Księgowość, dział organizacji imprez i gabinet dyrektora znajdują się na piętrze, na które prowadzą schody.
 • W budynku nie ma windy, ani schodołazu. Przy wejściu bocznym po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać, aby pracownik zszedł do interesanta.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma opisów w alfabecie brajla.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Centrum Informacji Kulturalnej

 • Budynek Centrum Informacji Kulturalnej znajduje się w Sieradzu przy ul. Rynek 18.
 • Wejście główne do budynku znajduje się od strony Rynku.
 • Wchodząc do budynku głównym wejściem trzeba pokonać trzy stopnie schodów.
 • W budynku nie ma windy, ani schodołazu. Na żądanie jest możliwość skorzystania z drugiego wejścia bez schodów, które znajduje się od podwórka kamienicy, od strony ulicy Rycerskiej. Aby skorzystać z tej możliwości należy skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 43 677 72 14.
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie ma opisów w alfabecie brajla
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Studio Piosenki SCK

 • Budynek Studia Piosenki znajduje się w Sieradzu przy ul. Plac Wojewódzki 1.
 • Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Ogrodowej.
 • Wchodząc do budynku nie trzeba pokonywać żadnych schodów ani stopni
 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie ma opisów w alfabecie brajla
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Odbyło się u nas:

18 Maja 2024

KINO TEATR

17 Maja 2024

KINO TEATR

16 Maja 2024

KINO TEATR

Newsletter

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Rozwiń/zwiń okno Facebook